Ulaştırma

Ulaşım sistemleri modernleşmeye paralel olarak toplumsal yaşamın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının temel dinamiğini oluşturmaktadır. Ulaşım alanında özellikle karayolu ve otoyol projeleri ile ulusal ve uluslararası alanlarda kentlerin ve ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

  • Karayolu Projeleri
Ulaştırma