Altyapı

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yerleşim alanlarının altyapısının önemini bilen NZD İnşaat İstanbul gibi büyük bir metropolde yaptığı projelerde kazandığı birikim ve tecrübeyle şehir dostu sloganı ile ihtiyaç duyulan tüm altyapı ve çevre koruma projelerini zamanında yerine getirmektedir.

  • Çevre ve Altyapı
  • Atıksu Kanalizasyon Sistemleri
  • Dere Islahları ve Yağmur Suyu Sistemleri
  • İçme Suyu Şebeke Sistemleri ve İsale Hatları
  • Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri
  • Şehir Altyapısı
Altyapı